Cloud serveri i web hosting

Cloud serveri i web hosting

Razvojem vlastititog data centra, dobavom potrebne infrastrukture i opreme, te obukom naših djelatnika u mogućnosti smo ponuditi usluge hostinga na cloud platformi.
Prednosti hostinga na cloud platformi jest redundancija računalne i mrežne infrastrukture te cloud sustav omogućuje visoku dostupnost (High Avalaibility) korištenih računalnih resursa te kontinuitet poslovanja. Korištenje računalnih resursa cloud platforme može biti od jednostavnog web hostinga do privatnog cloud servera za rad poslovnih aplikacija, SQL baza i koji je povezan sa korisničkim IT sustavom u jedinstvenu cjelinu.

Usluge hostinga koje pružamo:

-cloud web hosting (Windows i Linux Plesk paketi)
-cloud VPS serveri
-javni cloud serveri
-privatni cloud serveri
-hibridni cloud sustavi


Prednosti Cloud data centra:

-pristup preko interneta
-jednostavnost korištenja, obuke i brzina implementacije
-nema kapitalnih troškova izgradnje - korisnici ne trebaju ulagati značajna financijska sredstva u skupu računalnu opremu (servere, operativni sustavi, backup)
-nema troškova održavanja, amortizacije i servisa opreme
-jednostavno i brzo proširenje resursa
-povećana pouzdanost rada korisničkih aplikacija - osigurana dostupnost usluge 24/7/365
-automatski backup podataka
-sigurnost kod korištenja privatnog clouda
-plaćanje prema korištenju resursa