EU projekt: Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO 27001

Thursday, 25 July 2019

Uvođenje sustava upravljanja informacijskom sigurnošću prema ISO 27001


OPIS PROJEKTA

Svrha projekta je povećanje stabilnosti i pouzdanosti u odvijanju poslovnih procesa razvoja i implementacije informacijskih sustava i usluga najma APP servera poslovnim korisnicima u gospodarskom sektoru te poboljšanje informacijske sigurnosti poslovanja radi povećanja povjerenja kupaca i konkurentske prednosti prijavitelja na zahtjevnom domaćem i inozemnom IT tržištu.

Projektom se uvodi međunarodno priznata norma za sustav upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013. Certifikacija tvrtke prema zahtjevima međunarodnih standarda za informacijsku sigurnost dokaz je njezine opredijeljenosti za stalna poboljšanja poslovnih mogućnosti kroz redovite ocjene napretka.

Implementacijom međunarodne norme za upravljanje sustavom informacijske sigurnosti omogućuje se intenzivan razvoj tvrtke, unaprjeđenje poslovnih modela za ključne ciljne segmente koji će stvoriti visoku razinu konkurentnosti te omogućiti širenje na domaćem i inozemnom tržištu.

 

CILJEVI I REZULTATI PROJEKTA

Predmet projekta je dostizanje primjenjive razine standarda međunarodno priznate norme sigurnosti u razmjeni roba i usluga koje tvrtka mora ispuniti radi dobivanja međuranodno priznatog certifikata s ciljem realizacija poslovnih ciljeva rasta, efikasnosti i fleksibilnosti poslovanja, povećanja kvalitete usluga i prepoznatljivosti na tržištu.

Cilj projekta je unaprjeđenje zaštite podataka i imovine uvođenjem sustava upravljanja informacijskom sigurnošću ISO 27001:2013.

Uvođenjem norme tvrtka će povećati produktivnost rada i sigurnost poslovanja, unaprijediti odnose s korisnicima usluga i dobavljačima, te olakšati širenje na međunarodno tržište.

Provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju se sljedeći rezultati:
     -implementiran sustav upravljanja informacijskom sigurnošću
     -ishođen certifikat ISO 27001:2013.

Uvođenjem i održavanjem cerificiranog sustava informacijske sigurnosti osigurat će se učinkovitija razmjena informacija s članovima tima i partnerima u projektu, djelotvorno upravljanje ljudskim, prostornim, tehničkim, organizacijskim i financijskim resursima, kontrola i razvoj prodajnih kanala, uspješno projektiranje i razvoj softvera za poslovne korisnike, upravljanje asortimanom usluga, učinkovito planiranje nabave, analiza uspješnosti upravljanja resursima tvrtke, unaprjeđenje komunikacije s kupcima i dobavljačima, te upravljanje rizicima poslovanja.

To će doprinijeti povećanju efikasnosti poslovanja, smanjenju pogrešaka i popravaka, povećanju zadovoljstva svih zaposlenih, većem povjerenju kupaca da će uvijek dobiti ugovorenu i očekivanu kvalitetu, uređenosti dokumentacije, procesa i radnih prostora, poboljšanju interne komunikacije, kontinuiranom unaprjeđenju i poboljšanju poslovnih rezultata, povećanju ugleda tvrtke i boljem pristupu širem tržištu.

Norma ISO 27001:2013 osigurava zaštititu podataka na principima tajnosti, integriteta i kontrolirane dostupnosti. Uvođenjem norme omogućuje se provedba informacijske sigurnosti i smanjenje rizika od moguće prijevare, gubitka informacija ili neovlaštenog otkrivanja informacija, poboljšava vjerodostojnost tvrtke, pokazuje opredijeljenost za informacijsku sigurnost, otvaraju poslovne mogućnosti za suradnju s kupcima svjesnim sigurnosnih potreba i poboljšava etičnost kod zaposlenika.

Ulaganjem EU sredstava prijavitelj će uvesti sustav upravljanja informacijskom sigurnošću prema normi ISO 27001:2013, unaprijediti stručne kapacitete za bolje pozicioniranje na nacionalnom tržištu i izlazak na inozemno tržište, povećati prihod od prodaje i prihod od izvoza, te broj zaposlenih za dva nova djelatnika.

 

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA I IZNOS SUFINANCIRANJA EU

Ukupna vrijednost projekta: 104.500,00 HRK
Prihvatljivi troškovi: 83.600,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 71.059,99 HRK


RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA

Projekt će se realizirati u razdoblju od 31. prosinca 2018. godine do 31. kolovoza 2019. godine.

 

UKUPNO TRAJANJE PROJEKTA

Realizacija projekta traje osam mjeseci.

 

KONTAKT OSOBA

Josip Valić, direktor
e-mail: josip@filip.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

 

EU POVEZNICE

Europski strukturni i investicijski fondovi:
www.strukturnifondovi.hr

 

Sadržaj ovog članka isključiva je odgovornost tvrtke Filip informatika d.o.o.