IceWarp cloud mail server

IceWarp cloud mail server

IceWarp cloud mail server je proizvod nove generacije sa integriranom antivirusnom i antispam zaštitom, mogućnost pristupanja preko web preglednika (računala, tableti i smartphonovi) i standardnih mail klijenata.

Sustav radi sa svim standardnim mail klijentima, te ima mogućnost grupnog rada - GroupWare (kalendar, planer, zadaci), dokument management (dokument i file server) te online uređivanje dokumenata (MS Word, Excel i Powerpoint).

Osnovne ugrađene funkcionalnosti su:

 • web mail klijent (desktop, tablet i mobilni) – preko browsera
 • preuzimanje/slanje maila sa svim standardnim mail klijentima na desktop računalima (MS Outlook, Windows Live Mail,  MS Outlook Express, Eudora, Mozilla Thunderbird, Opera Mail,…) -SMTP/ESMTP
 • preuzimanje/slanje maila na mobilnim uređajima (smartphone) sa mail klijentom ugrađenim na mobilnom uređaju
 • IMAPv4, IMAP ACL, POP3/SPOP3, APOP
 • integrirana antivirusna zaštita Kaspersky
 • intregrirana dupla antispam zaštita
 • automatsko arhiviranje svih emailova
 • automatski backup cijelog mail sustava svaka 3 sata

 

GroupWare – grupni rad:

 • zajednički kalendar i privatni kalendar, najava sastanaka
 • zadaci za korisnike (dodjeljivanje zadataka)
 • zajednički i privatni kontakti
 • dokument management (osnovna verzija) sa smart attachment  – primatelju ne šaljete attachment nego samo link, čime se smanjuje veličina maila, pogotovo za interno slanje cjenika, kataloga. Dokumete spremate u direktorije na IceWarp serveru
 • online uređivanje dokumenata samostalno i grupno (MS Word, Excel i Powerpoint).

 

Posebne opcije – dodaci za IceWarp:

 • MS Outlook synchro - sinkronizacija sa MS Outlookom (zadaci, kalendar, kontakti)
 • mobilni Active-sync - sinkronizacija mailova sa mobilnim uređajima i GroupWare  (zadaci, kalendar, kontakti)
 • IceWarp mail klijent - neovisan mail klijent (za korisnike koji nemaju licencu za MS Outlook a žele imati punu sinkronizaciju kalendara, zadataka, kontakata)

 

Osnovni paket uključuje maksimalno do 10 mail adresa sa ukupnim online kapacitetom od 10 GB i GroupWare opciju. Korisnik može samostalno odrediti kapacitet svakog e-mail računa u sklopu ukupnog prostora, te ima mogućnost povećanja broja e-mail adresa i kapaciteta sukladno cjeniku.

Uz navedene pakete mogu se uzimati posebne opcije - dodaci, pojedinačno za svaki e-mail račun.Za svaki e-mail račun moguće je podesiti primanje mailova sa neograničenog broja domena, a odlazni mail se šalje sa osnovne domene.

 

Brušura IceWarp